13/06/2024 09:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Thẩm Đoan Tiết - 沈端節

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2017 08:42

 

Nguyên tác

春山千里供行色,
客愁濃似春山碧。
幸自不思歸,
子規心上啼。

芳意隨人老,
綠盡江南草。
窈窕可人花,
路長何處家。

Phiên âm

Xuân sơn thiên lý cung hành sắc,
Khách sầu nùng tự xuân sơn bích.
Hạnh tự bất tư quy,
Tử quy tâm thượng đề.

Phương ý tuỳ nhân lão,
Lục tận Giang Nam thảo.
Yểu điệu khả nhân hoa,
Lộ trường hà xứ gia.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Núi xuân ngàn dặm đường đi đẹp,
Nỗi buồn đậm đặc như xuân biếc.
May quá chẳng mong về,
Đỗ quyên kêu tái tê.

Cảnh sắc già theo tuổi,
Cỏ thắm Giang Nam trải.
Yểu điệu hoa tựa người,
Không nhà đường cứ dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Đoan Tiết » Bồ tát man