25/09/2020 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử Dạ ca kỳ 2
子夜歌其二

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 12:51

 

Nguyên tác

人生愁恨何能免?
銷魂獨我情何限!
故國夢重歸,
覺來雙淚垂!
高樓誰與上?
長記秋晴望。
往事已成空,
還如一夢中。

Phiên âm

Nhân sinh sầu hận hà năng miễn?
Tiêu hồn độc ngã tình hà hạn!
Cố quốc mộng trùng quy,
Giác lai song lệ thuỳ!
Cao lâu thuỳ dữ thướng?
Trường ký thu tình vọng.
Vãng sự dĩ thành không,
Hoàn như nhất mộng trung.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đời người sầu hận đành khôn thoát
Tiêu hồn một khối, tình man mác
Cố quốc mộng quay về
Tỉnh ra thêm não nề
Nhớ cùng ai lên gác
Thu ngắm vầng trăng bạc
Việc cũ đã qua rồi
Vèo như giấc mộng thôi
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Tử Dạ ca kỳ 2