Ẩn hiện rừng sương núi thấp cao
Lá sen lác đác giọt mây chiều
Bãi khói chim bay nhảy
Sông thu cỏ bồng nhiều

Chưa thoả tình sông biển
Làng thơ lại kiếm nhau
Nhưng thuyền chưa có bến
Gió nghiêng khăn lệch đầu

tửu tận tình do tại