Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: Thanh ngọc án (3)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 17:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/03/2006 07:18

青玉案

凌波不過橫塘路,
但日送芳塵去。
錦瑟年華誰與度?
月臺花榭,
鎖窗朱戶,
惟有春知處。

碧雲冉冉蘅皋暮,
綵筆新題斷腸句。
試問閑愁都幾許?
一川煙草,
滿城風絮,
梅子黃時雨。

 

Thanh ngọc án

Lăng ba bất quá Hoành Đường lộ,
Đán nhật tống phương trần khứ.
Cẩm sắt niên hoa thuỳ dữ độ?
Nguyệt đài hoa tạ,
Toả song chu hộ,
Duy hữu xuân tri xứ.

Bích vân nhiễm nhiễm hành cao mộ,
Thái bút tân đề đoạn trường cú.
Thí vấn nhàn sầu đô kỷ hử?
Nhất xuyên yên thảo,
Mãn thành phong nhứ,
Mai tử hoàng thời vũ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Lăng ba chưa quá Hoành Đường lộ
Mỏi mắt theo phương trần ngó
Cẩm sắt niên hoa ai đã độ
Nguyệt hoa đài tạ
Vàng son song hộ
Chỉ có xuân biết chỗ

Chờn vờn mây biếc hành cao mộ
Thái bút đoạn trường mới đề câu
Thử hỏi nhàn sầu chừng mấy hả
Một sông khói cỏ
Đầy thành tơ liễu
Lúc mai vàng mưa đổ


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Gót sen đâu tới Hoành Đường nọ
Tròn mắt đưa, người đôi ngả
Khúc hát tuổi xuân cùng ai tỏ ?
Đài hoa gác nguyệt
Cửa son song đỏ,
Chỉ có xuân biết rõ.

Bến sông cảnh đẹp chiều mây toả
Đứt ruột vần thơ ngòi bút tả
thử hỏi mối sầu chừng bao nả ?
Một vùng khói cỏ
Đầy thành tơ gió
Mơ chín, cơn mưa đổ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời