Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Đình Kiên (32 bài)
- Thư Đản (3 bài)
- Nguỵ Ngoạn (2 bài)
- Tô Triệt (18 bài)
- Lã Nam Công (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/10/2013 20:38 bởi Vanachi
Đạo Tiềm thiền sư 道潛禪師 (1043-1103) người đời Tống, vốn tên Đàm Tiềm 曇潛, họ Vũ 武, hiệu Sâm liêu tử 參寥子, người Hoàng Châu (nay là Lâm An, Chiết Giang), là bạn thân của Tô Thức và Tần Quang, xướng hoạ rất nhiều. Tác phẩm có Sâm liêu tử thi tập.