Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nam Trân (1 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
Tạo ngày 10/06/2008 02:42 bởi hongha83
Hoa Nhạc 華嶽, tự Tử Tây 子西, hiệu Thuý Vi 翠微, thi nhân Nam Tống, người Quý Tri (nay thuộc An Huy), không rõ năm sinh năm mất. Khi còn là học trò, ông đã đưa thư lên triều đình xin giết gian thần Hàn Thác Trụ 韓侂胄 nên bị tù. Sau khi Hàn Thác Trụ chết, ông mới ra làm quan. Về sau ông lại xin triều đình trừ bỏ tên gian thần Sử Di Viễn 史彌遠, bị Sử Di Viễn giết hại.