Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (2 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
Tạo ngày 14/12/2007 17:41 bởi Vanachi
Dương Bị 楊備 tự Tu Chi 脩之, Kiến Bình 建平, người Lang Khê, An Huy (Lưỡng Tống danh hiền tiểu tập 兩宋名賢小集 quyển 241 nói là em của Hệ Ức 係億, song Ức người Phổ Thành, Phúc Kiến hoạch). Năm Thiên Thánh đời Nhân Tông làm Tri huyện Trường Khê, đầu năm Minh Đạo làm Tri huyện Hoa Đình, vì yêu thích cảnh vật Cô Tô nên chuyển nhà tới đất Ngô. Năm Khánh Lịch làm Thương thư ngu bộ viên ngoại lang tại Nam Kinh. Dương Bị theo thể cách của Bạch Cư Dị sáng tác Ngã ái Cô Tô hảo gồm 10 chương, Cô Tô bách đề, Kim Lăng lãm cổ bách đề.