15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
- Hà Như (1 bài)
Tạo ngày 30/10/2008 05:31 bởi hongha83
Tiêu Đức Tảo 蕭德藻 là thi nhân đời Nam Tống, tự Đông Phu 東夫, hiệu Thiên Nham lão nhân 千岩老人, không rõ năm sinh và mất, người Mân Thanh (nay thuộc Phúc Kiến). Năm Thiệu Hưng thứ 21 (1151) đời Tống Cao Tông, ông thi đỗ tiến sĩ. Lúc đầu làm Ô Trình lệnh, rồi đến làm quan ở Hiệp Châu và cuối cùng làm quan với chức An Phù ty tham nghị ở Phúc Kiến, sau ở luôn ở núi Bình Sơn của địa phương. Ông từng học thơ với Tăng Kỷ, Dương Vạn Lý đã đưa ông ngang hàng với Vưu Mậu, Phạm Thành Đại và Lục Du, gọi là Tứ thi ông.

Tác phẩm có Cổ mai nhị tuyệt, Ngô ngũ bách, Thiên Nham trích cảo (đã thất lạc). Các bài thơ còn lại hiện nay được đưa vào tác phẩm Bất Vi trai tuỳ bút của Quan Thông Hài người nhà Thanh.