15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2017 17:05

Anh đem về từ vùng bom đạn
thứ em ước - mảnh dù pháo sáng
chưa kịp trao em, em đã mất rồi
ở mãi với anh dải khăn màu trắng


- Ngày chống Mỹ, thiếu nữ nông thôn hay lấy những múi dù pháo sáng làm khăn quàng

Nguồn: Nẻo về (thơ), Vũ Minh Tân, NXB Văn học, 2006