Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 01/08/2007 20:13 bởi Vanachi
Lưu Sư Thiệu 劉師邵 đời Tống, có một bài thơ được chép trong Tuỳ viên thi thoại của Viên Mai 袁枚.