Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: hoa liễu (6) bèo (6)

Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2007 20:22

浮萍

乍因輕浪疊晴沙,
又趁迴風擁釣槎。
莫怪狂蹤易飄泊,
前身正合是楊花。

 

Phù bình

Sạ nhân khinh lãng điệp tình sa,
Hựu sấn hồi phong ủng điếu tra.
Mạc quái cuồng tung dị phiêu bạc,
Tiền thân chính hợp thị dương hoa.

 

Dịch nghĩa

Theo con sóng nhẹ mà tích đầy trên bãi cát phẳng,
Lại cùng cơn gió mà dạt vào ôm lấy chiếc thuyền câu.
Đừng lạ sự điên cuồng và dễ trôi giạt của nó,
(Vì) kiếp trước của nó chính là hoa liễu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Theo sóng tích đầy trên bãi trống,
Tuỳ làn gió dạt đỡ thuyền trôi.
Điên cuồng phiêu bạc, xin đừng lạ,
Bởi kiếp trước là hoa liễu thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Sóng lùa tới cộn đầy bãi nọ,
Gió đẩy ra nâng đỡ bè câu.
Một đời trôi dạt lạ đâu,
Bởi chưng kiếp trước dãi dầu hoa dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lùa theo sóng vỗ nhập cồn không
Cơn gió quay ngang đỡ mái bồng
Phiêu bạt điên cuồng đâu lạ nhỉ
Hoa dương vốn thật chính tiền thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời