Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ
Tạo ngày 28/10/2008 18:01 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 29/10/2008 02:45 bởi hongha83
Vương Kỳ 王淇 tự Lục Y 菉漪, không rõ thân thế và sự nghiệp, là thi nhân Nam Tống, kết bạn với nhà thơ yêu nước Tạ Phương Đắc 谢枋得.

Nguồn: http://zhengjian.org/zj/a...cles/2008/6/23/53445.html