Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (2 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
- Ngô Văn Phú (2 bài)
Tạo ngày 28/10/2008 18:01 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 29/10/2008 02:45 bởi hongha83
Vương Kỳ 王淇 tự Lục Y 菉漪, không rõ thân thế và sự nghiệp, là thi nhân Nam Tống, kết bạn với nhà thơ yêu nước Tạ Phương Đắc 谢枋得.

Nguồn: http://zhengjian.org/zj/a...cles/2008/6/23/53445.html

 

Tuyển tập chung