Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: hoa mai (97) Lâm Bô (2)

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2008 18:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/01/2011 19:50

不受塵埃半點侵,
竹籬茅舍自甘心。
只因誤識林和靖,
惹得詩人說到今。

 

Mai

Bất thụ trần ai bán điểm xâm,
Trúc ly mao xá tự cam tâm.
Chỉ nhân ngộ thức Lâm Hoà Tĩnh,
Nhạ đắc thi nhân thuyết đáo kim.

 

Dịch nghĩa

Không cho nửa hạt bụi nhỏ dính vào,
Rào tre nhà tranh tự cam lòng.
Chỉ cần người nhận nhầm là Lâm Hoà Tĩnh,
Đưa đến nhiều giai thoại về thi nhân được nhắc đến ngày nay.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Một chút bụi trần chẳng vấn vương
Rào tre nhà cỏ chịu tầm thường
"Vợ mai, con hạc" mong người hiểu
Thanh nhã đời nay vẫn nhắc luôn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Không bợn mảy may chút bụi trần,
Nhà tre, rào cỏ vẫn cam tâm.
Chỉ cần đời hiểu Lâm Hoà Tịnh,
Nhắc chuyện nhà thơ năm lại năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Mai

Lâm Hoà Tĩnh 林和靖 tức Lâm Bô 林逋 , ở ẩn tại Cô Sơn Tây Hồ , không vợ con , không ra làm quan , trồng mai
và nuôi hạc làm vui , coi như vợ con cho nên câu thứ 3 mới được dịch “ vợ mai con hạc : mai thê hạc tử 梅妻鹤子 ”

词语逋仙的解释

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một chút bụi mờ chẳng lấm thân
Nhà tranh giậu trúc sống riêng phần
Hạc mai chung ý Lâm Hoà Tĩnh
Nay vẫn truyền lưu khắp thế nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời