Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
27 bài thơ
Tạo ngày 28/03/2016 15:58 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 31/03/2016 14:16 bởi hongha83
Nguyễn Đức Đạt 阮徳達 (1823-1887) tự Khoát Như 豁如, hiệu Sĩ Bá 士伯, Khả Am chủ nhân 可庵主人, Nam Sơn dưỡng tẩu 南山養叟, Nam Sơn chủ nhân 南山主人, người làng Hoành Sơn, tổng Nam Kim, huyện Thanh Chương (nay là xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An. Năm 24 tuổi, đỗ cử nhân khoa thi Đinh Mùi (1847), năm 30 tuổi đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ tam danh nhất danh (thám hoa), khoa Quý Sửu niên hiệu Tự Đức thứ 6 (1853) được phong chức Thị giảng Tập hiền viện, Cấp sự trung. Sau thời gian nghỉ phép về chăm sóc cha mẹ ốm, ông trở lại kinh và được bổ làm Đốc học Nghệ An rồi thăng Án sát Thanh Hoá, Tuần phủ Hưng Yên. Khi các tỉnh thất thủ vào tay Pháp thì Hưng Yên vẫn giữ được, ông được vua khen thưởng. Vì ốm yếu, phải về quê dưỡng bệnh, vua Hàm Nghi đến sơn phòng Hà Tĩnh phong ông làm Thượng thư Bộ Lại, kiêm…

 

Nam Sơn di thảo - 南山遺草