Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2016 10:10

蔗蜜

磨煮成漿赤滿壜,
暑田揮汗舊曾諳。
君看世味還如許,
不苦何由得有甘。

 

Giá mật

Ma chử thành tương xích mãn đàm,
Thử điền huy hãn cựu tằng am.
Quân khan thế vị hoàn như hứa,
Bất khổ hà do đắc hữu cam.

 

Dịch nghĩa

Ép mía rồi nấu thành mật màu đỏ đựng đầy chum
Dưới ruộng giữa mùa hè mồ hôi toé ra, từ trước kia ta đã hiểu lắm rồi
Anh cứ xem đó, mùi vị cuộc đời cũng giống như thế
Không có gian nan vất vả thì làm sao có được ngọt bùi


Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ép rồi nấu mật đổ đầy chum
Ruộng toé mồ hôi, tớ đã từng
Xem đấy, việc đời âu cũng thế
Không qua gian khó có đâu mừng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mía chần nấu mật đổ chum,
Mồ hôi ruộng toé ta từng hiểu ra,
Cuộc đời mùi vị xem qua,
Không qua vất vả sao ra ngọt bùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ép mía nấu đường đỏ cả chum
Gian nan công việc vốn xưa từng
Vị đời xem lại nào đâu khác
Cay đắng không qua khó ngọt lành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời