28/06/2022 14:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá mật
蔗蜜

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2016 10:10

 

Nguyên tác

磨煮成漿赤滿壜,
暑田揮汗舊曾諳。
君看世味還如許,
不苦何由得有甘。

Phiên âm

Ma chử thành tương xích mãn đàm,
Thử điền huy hãn cựu tằng am.
Quân khan thế vị hoàn như hứa,
Bất khổ hà do đắc hữu cam.

Dịch nghĩa

Ép mía rồi nấu thành mật màu đỏ đựng đầy chum
Dưới ruộng giữa mùa hè mồ hôi toé ra, từ trước kia ta đã hiểu lắm rồi
Anh cứ xem đó, mùi vị cuộc đời cũng giống như thế
Không có gian nan vất vả thì làm sao có được ngọt bùi

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ép rồi nấu mật đổ đầy chum
Ruộng toé mồ hôi, tớ đã từng
Xem đấy, việc đời âu cũng thế
Không qua gian khó có đâu mừng
Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Giá mật