Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2016 16:08

六十詠懷

六十方知犬馬年,
生涯猶愛舊書田。
行無補則言何補,
志未愆而力已愆。
時事假教堪耳揜,
人情無奈切眉燃。
環乾手段伊誰是,
月下成虧且聽天。

 

Lục thập vịnh hoài

Lục thập phương tri khuyển mã niên,
Sinh nhai do ái cựu thư điền.
Hành vô bổ tắc ngôn hà bổ,
Chí vị khiên nhi lực dĩ khiên.
Thời sự giả giao kham nhĩ yểm,
Nhân tình vô nại thiết mi nhiên.
Hoàn can thủ đoạn y thuỳ thị,
Nguyệt hạ thành khuy thả thính thiên.

 

Dịch nghĩa

Sáu mươi tuổi mới biết tuổi chó ngựa
Kế sinh nhai còn yêu mãi sách đèn
Hành vô ích nên ngôn sao có ích
Chí không sai nhưng lực lại sai
Việc đời đành chịu bưng tai lại
Nhân tình đành chịu cháy hàng mi
Thủ đoạn ông trời ai có biết
Dưới trăng xin chịu để nghe trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Sáu mươi mới biết tuổi trâu cày
Ruộng sách sinh nhai quý lắm thay
Hành chẳng đặng, nên ngôn chẳng đặng
Chí không sai, tại sức thành sai
Việc đời đành chịu bưng che mắt
Tình nghĩa thôi thì cháy trụi mi
Thủ đoạn ông trời ai có biết
Dưới trăng xin chịu để nghe trời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáu mươi mới biết tuổi ngựa trâu,
Sinh kế còn yêu sách đèn lâu,
Hành vô ích ngôn sao có ích,
Chí không sai nhưng lực thành sai.
Việc đời đành chịu bưng tai lại,
Nhân tình đành chịu cháy râu mày.
Thủ đoạn hoá công ai có biết,
Dưới trăng xin chịu để nghe trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời