Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2016 15:53

家宅被兵火燒破其二

不知兵釁是誰挑,
我屋無端亦被燒。
既有瓦祠猶火及,
何容茅舍不煙銷。
冷天衹足添爐炭,
灰地還堪播藥苗。
勿壞剩存千古宅,
三屏巖上石岧嶢。

 

Gia trạch bị binh hoả thiêu phá kỳ 2

Bất tri binh hấn thị thuỳ khiêu,
Ngã ốc vô đoan diệc bị thiêu.
Ký hữu ngoã từ do hoả cập,
Hà dung mao xá bất yên tiêu.
Lãnh thiên chỉ túc thiêm lô thán,
Hôi địa hoàn kham bá dược miêu.
Vật hoại thặng tồn thiên cổ trạch,
Tam Bình nham thượng thạch thiều nghiêu.

 

Dịch nghĩa

Chẳng biết ai gây ra binh hoả thế này
Nhà ta bỗng chốc bị thiêu trụi
Ngôi nhà thờ bằng ngói đã bị lửa đến
Nói gì đến túp lều tranh mà không bị lửa thiêu
Trời hanh heo lại càng giúp cho ngọn lửa
Đất tro tàn chỉ có thể để mà trồng cây thuốc thôi
Không hư hoại chỉ còn ngôi nhà thiên cổ
Là trên núi Tam Bình đá sừng sững vươn cao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ai gây binh hoả thế này đây
Tất cả tan tành theo gió mây
Mái ngói từ đường tan nát hết
Nhà tranh vách nứa lửa còn lây
Hanh heo gió thổi càng bùng cháy
Tro ấy sau này chỉ bón cây
Duy chỉ nguyên lành nhà vạn cổ
Tam Bình non nước vẫn còn đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng biết ai gây binh hoả này,
Nhà ta bỗng chốc bị thiêu ngay,
Từ đường nhà ngói lửa lao đến
Lều cỏ túp tranh lửa không lây?
Trời nắng heo khô càng giúp lửa,
Tro tàn chỉ để mà nuôi cây.
Không hư chỉ còn ngôi nhà cổ,
Đá núi Tam Bình sừng sững đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời