15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2016 15:24

家宅 被兵火燒破 其一

此地伊誰促火攻,
頓教村落化為烽。
避煙個個尋山去,
沃燼家家挈水從。
幾處窮閭遺雁宅,
一條大路剩蛇蹤。
吾廬亦燬吾何愛,
獨惜群書付祖龍。

 

Gia trạch bị binh hoả thiêu phá kỳ 1

Thử địa y thuỳ xúc hoả công,
Đốn giao thôn lạc hoá vi phong.
Tị yên cá cá tầm sơn khứ,
Ốc tẫn gia gia khiết thuỷ tòng.
Kỷ xứ cùng lư di nhạn trạch,
Nhất điều đại lộ thặng xà tung.
Ngô lư diệc huỷ ngô hà ái,
Độc tích quần thư phó Tổ long.

 

Dịch nghĩa

Ai người đốt cháy mảnh đất này
Trong phút chốc làng mạc hoá thành ngọn lửa
Người người tìm đường chạy lên núi để tránh lửa
Nhà nhà mang theo nước để ra cứu hoả
Khắp chốn cùng nơi hình như tổ nhạn
Theo con đường cái người đi như rắn bò
Nhà ta cũng bị thiêu trụi, ta chẳng để ý
Chỉ tiếc bao nhiêu là sách kia chịu phó mặc cho Tổ long


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ai người thiêu đốt thế này đây
Thôn xóm chốc thành đống lửa dây
Tránh cháy bao người trèo dốc núi
Diệt tai lắm kẻ sém chân tay
Thôn như tổ nhạn bày la liệt
Đường giống lươn bò dáng lắc lay
Nhà cửa trụi rồi, thôi mặc kệ
Chỉ thương sách vở hoá tàn bay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai người đốt cháy đất nơi này,
Phút chốc làng thôn hoá bụi bay.
Lên núi tìm đường người tránh lửa,
Mang theo cứu hoả nước trên tay.
Cùng nơi khắp chốn như nơi nhạn,
Đường cái người đi tựa rắn bò.
Thiêu trụi nhà mình ta chẳng kể,
Chỉ thương sách vở hoá tro ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời