Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2016 15:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/03/2016 09:54

將近歲除

真經一卷一爐煙,
心是禪耶景是禪。
客捨因循成舊館,
流光容易又新年。
居貧僧亦分茶米,
久病人多索藥錢。
身似寒松仍少耐,
發生還在艷陽天。

 

Tương cận tuế trừ

Chân kinh nhất quyển nhất lô yên,
Tâm thị thiền da cảnh thị thiền.
Khách xá nhân tuần thành cựu quán,
Lưu quang dung dị hựu tân niên.
Cư bần tăng diệc phân trà mễ,
Cửu bệnh nhân đa sách dược tiền.
Thân tự hàn tùng nhưng thiếu nại,
Phát sinh hoàn tại diễm dương thiên.

 

Dịch nghĩa

Một quyển chân kinh, một lò sưởi
Tâm là thiền mà cảnh cũng là thiền
Nhà khách lâu ngày thành quán cũ
Tháng ngày thấm thoắt lại sang xuân
Cảnh nghèo sư cũng chia cơm rau cho
Bệnh lâu nhiều người đến đòi tiền thuốc
Thân như cây hàn tùng lại ít khả năng chịu đựng
Khá lên đều nhờ ở ngày xuân tươi đẹp


Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Chân kinh một quyển, một lò than
Tâm thuộc Như Lai, cảnh thuộc thiền
Nhà khách lưu liên thành cựu quán
Thời gian thấm thoắt đã tân niên
Đói nghèo sư giúp phần cơm gạo
Ốm yếu người đòi trả thuốc men
Thân giống hàn tùng nhưng kém chịu
Chúa xuân liệu có thuốc thần tiên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân kinh một quyển sưởi lò thiêng,
Tâm hướng cửa chùa cảnh thuộc thiền,
Nhà khách lâu ngày thành quán cũ,
Tháng ngày thấm thoắt lại xuân liền.
Cảnh nghèo sư cũng chia cơm áo,
Tốn thuốc bệnh lâu bị mất tiền,
Thân giống hàn tùng nhiều chịu đựng,
Nhờ xuân lên khá như thuốc tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời