Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2016 17:38

寓閒其一

松是書庵草是茵,
山泉觧渴菊醫貧。
客過欲識吾名號,
五柳先生有後身。

 

Ngụ nhàn kỳ 1

Tùng thị thư am thảo thị nhân,
Sơn tuyền giải khát cúc y bần.
Khách qua dục thức ngô danh hiệu,
Ngũ Liễu tiên sinh hữu hậu thân.

 

Dịch nghĩa

Tùng là phòng sách, cỏ là đệm êm
Suối giúp giải khát, cúc làm thuốc cho cảnh nghèo
Khách qua đây muốn biết tên họ của ta ư
Thì ta là hậu thân của Ngũ Liễu tiên sinh đây[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Thông là phòng sách, gối là mây
Giải khát nhờ khe, thuốc cúc này
Khách đến hỏi ta tên với hiệu
Ta rằng Ngũ Liễu hậu thân đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phòng sách là tùng, cỏ đệm êm,
Cảnh nghèo thuốc cúc suối bên thềm,
Khách qua muốn biết tên ta hử?
Ta hậu thân là Ngũ Liễu hiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phòng thông đệm cỏ cảnh thư nhàn
Khát sẵn dòng khe, thuốc cúc vàng
Muốn biết tên ư xin hãy nhớ
Hậu thân Ngũ Liễu thật y chan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời