Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2016 17:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/04/2016 17:13

餞制臺陳直之翁歸焚黃

病中何事忽開顏,
君子之光詔敝山。
右閫久瞻龍節住,
左龕初迓鳳書斑。
積懷堪慰經年客,
來信重蒙浹日間。
普語仝州諸士友,
望塵未合唱陽關。

 

Tiễn chế đài Trần Trực chi ông quy Phần Hoàng

Bệnh trung hà sự hốt khai nhan,
Quân tử chi quang chiếu tệ san.
Hữu khổn cửu chiêm long tiết trụ,
Tả kham sơ nhạ phụng thư ban.
Tích hoài kham uý kinh niên khách,
Lai tín trùng mông tiếp nhật gian.
Phổ ngữ đồng châu chư sĩ hữu,
Vọng trần vị hợp xướng Dương Quan.

 

Dịch nghĩa

Đang đau ốm mà sao tự nhiên mặt mày rạng rỡ hẳn lên
Ánh sáng của người quân tử đã chiếu đến nơi sơn cùng này rồi
Phòng bên phải lâu rồi ngóng trông ngài đến ở
Khám bên trái mới đầu được đón rước chiếu thư ban xuống
Nỗi lòng luôn luôn muốn ngài ở lại suốt năm
Thư lại đến đòi ngài phải về trong tuần
Các bạn nho sĩ trong châu đều nói rằng:
Nhìn theo bụi đường mà không kịp cùng nhau hát bài Dương Quan


Nguyên chú: “Công phụng chỉ thập nhị nhật phản lị” 公奉旨十二日返蒞 (Ông Trần Trực phụng chỉ ngày 20 phải về tỉnh).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Đang ốm sao mà thấy ấm ran
Bóng người quân tử rạng giang san
Phòng bên chờ sẵn cao nhân đến
Án trước trông mong phượng chiếu ban
Lòng những ước ao ngài ở mãi
Tin về giục giã sứ rời loan
Nho gia bạn hữu đều cùng bảo:
Chén rượu Dương Quan chẳng vẹn toàn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đang ốm mà sao sáng mặt mày,
Ánh người quân tử chiếu cùng này,
Phòng bên chờ sẵn trông ngài đến,
Khám trái mới đầu rước chiếu ban.
Luôn muốn nỗi lòng ngài ở lại,
Giục ngài thư đến rời xe loan.
Nho gia bạn hữu đều cùng nói:
Nhìn bụi Dương Quan ca hát vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời