30/11/2021 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn chế đài Trần Trực chi ông quy Phần Hoàng
餞制臺陳直之翁歸焚黃

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2016 17:08

 

Nguyên tác

病中何事忽開顏,
君子之光詔敝山。
右閫久瞻龍節住,
左龕初迓鳳書斑。
積懷堪慰經年客,
來信重蒙浹日間。
普語仝州諸士友,
望塵未合唱陽關。

Phiên âm

Bệnh trung hà sự hốt khai nhan,
Quân tử chi quang chiếu tệ san.
Hữu khổn cửu chiêm long tiết trụ,
Tả kham sơ nhạ phụng thư ban.
Tích hoài kham uý kinh niên khách,
Lai tín trùng mông tiếp nhật gian.
Phổ ngữ đồng châu chư sĩ hữu,
Vọng trần[1] vị hợp xướng Dương Quan[2].

Dịch nghĩa

Đang đau ốm mà sao tự nhiên mặt mày rạng rỡ hẳn lên
Ánh sáng của người quân tử đã chiếu đến nơi sơn cùng này rồi
Phòng bên phải lâu rồi ngóng trông ngài đến ở
Khám bên trái mới đầu được đón rước chiếu thư ban xuống
Nỗi lòng luôn luôn muốn ngài ở lại suốt năm
Thư lại đến đòi ngài phải về trong tuần
Các bạn nho sĩ trong châu đều nói rằng:
Nhìn theo bụi đường mà không kịp cùng nhau hát bài Dương Quan

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Đang ốm sao mà thấy ấm ran
Bóng người quân tử rạng giang san
Phòng bên chờ sẵn cao nhân đến
Án trước trông mong phượng chiếu ban
Lòng những ước ao ngài ở mãi
Tin về giục giã sứ rời loan
Nho gia bạn hữu đều cùng bảo:
Chén rượu Dương Quan chẳng vẹn toàn
Nguyên chú: “Công phụng chỉ thập nhị nhật phản lị” 公奉旨十二日返蒞 (Ông Trần Trực phụng chỉ ngày 20 phải về tỉnh).

Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013
[2] Một cửa ải thuộc huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, chỉ nơi tiễn biệt.
[1] Là nhìn theo đám bụi xe bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Tiễn chế đài Trần Trực chi ông quy Phần Hoàng