Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2016 11:05

歲首與鄉老會飲

悔不當初去學仙,
利名韁鎖厭相纏。
且將父老娛新歲,
贏得兒童敬大年。
話有尋庥聊樂我,
飲非椒柏亦陶然。
歸來剩愛晴光好,
一枕東窗抵萬錢。

 

Tuế thủ dữ hương lão hội ẩm

Hối bất đương sơ khứ học tiên,
Lợi danh cương toả yếm tương triền.
Thả tương phụ lão ngu tân tuế,
Doanh đắc nhi đồng kính đại niên.
Thoại hữu tầm hưu liêu lạc ngã,
Ẩm phi tiêu bách diệc đào nhiên.
Quy lai thặng ái tình quang hảo,
Nhất chẩm đông song để vạn tiền.

 

Dịch nghĩa

Hối hận là trước đây sao không đi học tiên
Cái vòng danh lợi chẳng chằng cuốn lấy mình
Được cùng các bậc phụ lão vui đón năm mới
Còn được bọn trẻ kính trọng người nhiều tuổi
Lời nói tốt lành làm ta vui vẻ
Rượu không phải loại rượu tiêu rượu bách mà vẫn thích thú
Về đây yêu nhất là cảnh trời trong sáng
Một chiếc gối bên cửa sổ phía đông đáng giá vạn quan tiền


Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Hận trước sao mà chẳng học tiên
Để vòng danh lợi chẳng quàng xiên
Đã vui bô lão mừng trường thọ
Lại được nhi đồng kính đại niên
Nói được lời hay đời thoải mái
Rượu không tăm sủi vẫn hồn nhiên
Về đây tuyệt hảo trời trong sáng
Chiếc gối thềm đông đáng vạn tiền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hối hận trước đây không học tiên,
Cái vòng danh lợi chẳng quan, liên.
Được cùng phụ lão vui năm mới,
Còn được nhi đồng trọng cao niên.
Lời nói tốt lành ta sướng lắm,
Rượu không tăm sủi vẫn hồn nhiên.
Về đây yêu nhất trời trong sáng,
Chiếc gối song đông giá vạn tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời