Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2016 16:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/04/2016 16:34

述懷其一

一榻閒花伴藥籠,
傾陽耿耿負葵衷。
連年省部徵書到,
慚愧衰翁似懶翁。

 

Thuật hoài kỳ 1

Nhất tháp nhàn hoa bạn dược lung,
Khuynh dương cảnh cảnh phụ quỳ trung.
Liên niên tỉnh bộ trưng thư đáo,
Tàm quý suy ông tự lãn ông.

 

Dịch nghĩa

Một chõng hoa nhàn bạn với tủ thuốc
Lòng hoa quỳ cư hướng theo ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng
Suốt năm, thư gọi của tỉnh, bộ gửi đến
Thẹn thùng thay, ông già ốm yếu mà lại giống như ông lão lười


Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Chõng đầy hoa rụng, thuốc đầy rương
Lòng tựa hoa quỳ hướng ánh dương
Thư trát đầy năm chưa đáp một
Ốm eo đâu phải chuyện coi thường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầy chõng hoa tàn, rương ắp thuốc
Hướng dương lòng tựa đoá hoa quỳ
Suốt năm tỉnh, bộ liên miên gọi
Ốm yếu già lười nghĩ thẹn thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một chồng hoa rụng thuốc đầy bồ,
Cứ hướng nắng hoa quỳ chiếu vô,
Tỉnh, bộ suốt năm, thư gửi đến,
Ông già ốm yếu thẹn như lười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời