Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2016 15:44

省札飭清賠漫記

貧宦奚堪債尚柂,
傾囊割畝已多多。
萬金還有籬邊菊,
擬替賠贓替得麼。

 

Tỉnh trát sức thanh bồi mạn ký

Bần hoạn hề kham trái thượng đà,
Khuynh nang cát mẫu dĩ đa đa.
Vạn kim hoàn hữu ly biên cúc,
Nghĩ thế bồi tang thế đắc ma.

 

Dịch nghĩa

Quan nghèo chịu sao nổi khoản nợ kia
Dốc hết cả túi, cắt ruộng bán đi đã nhiều lần lắm rồi
Còn có vạn quan tiền vàng là khóm cúc bên rào
Muốn đem thế vào khoản phải bồi hoàn đó, có thể thế được hay không


Nguyên chú: Khi ta can án về kho thóc ở Hưng Yên, phải bồi đến hơn vạn quan. Đã biện được quá nửa, còn lại chịu thiếu, chưa thanh khoản.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Quan nghèo, nợ quái, trả làm sao?
Ruộng bán, tiền nong dốc hết bao
Giậu cúc ngàn vàng còn nguyên đó
Thử đem vào thế được không nào?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan nghèo sao chịu nợ vào đòi,
Dốc túi bao lần cắt ruộng rồi,
Có vạn tiền vàng là khóm cúc,
Bồi hoàn thế khoản được không nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quan nghèo, nợ lớn trả làm sao!
Dốc túi, ruộng nương bán biết bao!
Bên giậu, cúc vàng muôn vạn bạc
Đem ra mà thế được không nào

15.00
Trả lời