Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2016 14:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/04/2016 14:42

夏登三屏山

早夏雨初收,
短筇攀屼崒。
洞雲無古今,
岩花相歲月。
升嶺且三休,
下坡如九折。
頑骨慚未堅,
那得似山骨。

 

Hạ đăng Tam Bình sơn

Tảo hạ vũ sơ thu,
Đoản cung phan ngột tốt.
Động vân vô cổ kim,
Nham hoa tương tuế nguyệt.
Thăng lĩnh thả tam hưu,
Há pha như cửu chiết.
Ngoan cốt tàm vị kiên,
Na đắc tự sơn cốt.

 

Dịch nghĩa

Cơn mưa đầu mùa hè vừa dứt
Cầm gậy vin lên núi
Mây trên động vẫn là muôn thuở
Hoa vách đá nở theo năm tháng
Lên đỉnh núi phải đến ba lần nghỉ
Xuống dốc như chín phần muốn ngã
Xương cốt thẹn rằng chẳng cứng
Sao có được như xương của núi


Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Đầu hạ mưa vừa dứt
Chống gậy trèo lên non
Mây muôn đời vẫn thế
Hoa hằng năm lại về
Lên núi ba lần nghỉ
Xuống núi chín lần chầy
Thẹn rằng xương chẳng cứng
Ước như xương núi đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vừa dứt cơn mưa đầu tháng hè,
Men theo đường núi gậy bên kề.
Mây trên động vẫn là muôn thuở,
Theo tháng năm hoa nở vách về,
Lên đỉnh ba lần núi phải nghỉ,
Chín phần xuống dốc muốn nằm lề.
Thẹn rằng xương cốt sao không cứng?
Ước có được xương như núi ghê!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời