Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 21/07/2008 03:33 bởi Vanachi
Trịnh Đình Thái 鄭廷泰 (1823-1888) quê làng Định Công, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Nội, đỗ hoàng giáp năm Triệu Trị thứ 7 (1847), sơ bổ Đốc học tỉnh Quảng Bình, rồi đổi đi Án sát tỉnh Nam Định, Khi thăng Tuần phủ Lạng Sơn, ông xin về hưu trí.