Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 08:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/02/2020 19:39

Hồng nhật tam can miên vị khởi,
Toán lai danh lợi bất như nhàn.

Cõi trăm năm ngất ngưởng chốn trần gian,
Nhân sinh chẳng gì hơn thích chí.
Chén rượu hoàng hoa, thơ Đỗ, Lý,
Cung đàn lưu thuỷ, nước cờ tiên.
Thú phong lưu tiền định tự nhiên,
Dù miệng thế chê khen chi đó cũng.
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.

Chốn nam song chợt tỉnh dưới hoàng mai,
Nghìn vàng đổi trận cười chi sá ngại.
Kìa những kẻ dàm danh, khoá lợi,
Khéo công đâu chuốc lấy sự đời chi.
Chữ rằng an phận tri ky (cơ).


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962