梅花其二

何人把酒慰深幽,
開自無聊落更愁。
幸有清溪三百曲,
不辭相送到黃州。

 

Mai hoa kỳ 2

Hà nhân bả tửu uý thâm u,
Khai tự vô liêu lạc cánh sầu.
Hạnh hữu thanh khê tam bách khúc,
Bất từ tương tống đáo Hoàng Châu.

 

Dịch nghĩa

Ai đã nâng chén rượu an ủi mình nơi chốn hoang vu,
Tâm trạng sầu não càng buồn thêm nữa.
Cũng may ở đây có suối xanh uốn quanh nhiều khúc,
Tuy không lời nhưng cũng đưa người đến đất trích Hoàng Châu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ai người nâng chén cõi hoang
Xuân về lần nữa sầu tàn cỏ cây
Suối xanh uốn khúc réo say
Những lời đưa tiễn khách đày Hoàng Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ai nâng chén nổi giữa rừng sâu,
Thấy lá mai rơi chịu nén sầu.
Bên suối trong ba trăm khúc lượn,
Nén lời biệt bạn tới Hoàng Châu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ai đưa rượi tiễn tới rừng sâu
Nở rơi lặng lẽ dạ thêm sầu
May có suối trong ba trăm khúc
Không lời đưa ta đến Hoàng Châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nâng ly cõi vắng mấy người đâu
Hoa nở buồn thêm rụng lại sầu
May có suối xanh quanh lượn hát
Phải lời tiễn khách đến Hoàng Châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai người nâng rượu cõi hoang,
Tâm can sầu não buồn càng thêm sâu.
Uốn quanh nhiều suối xanh mầu,
Không lời đưa tiễn Hoàng Châu đất đày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời