23/01/2021 18:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai

Tác giả: Vương Kỳ - 王淇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 18:17

 

Nguyên tác

不受塵埃半點侵,
竹籬茅舍自甘心。
只因誤識林和靖,
惹得詩人說到今。

Phiên âm

Bất thụ trần ai bán điểm xâm,
Trúc ly mao xá tự cam tâm.
Chỉ nhân ngộ thức Lâm Hoà Tĩnh[1],
Nhạ đắc thi nhân thuyết đáo kim.

Dịch nghĩa

Không cho nửa hạt bụi nhỏ dính vào,
Rào tre nhà tranh tự cam lòng.
Chỉ cần người nhận nhầm là Lâm Hoà Tĩnh,
Đưa đến nhiều giai thoại về thi nhân được nhắc đến ngày nay.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Một chút bụi trần chẳng vấn vương
Rào tre nhà cỏ chịu tầm thường
"Vợ mai, con hạc" mong người hiểu
Thanh nhã đời nay vẫn nhắc luôn
[1] Tức Lâm Bô 林逋, ở ẩn tại Cô Sơn, Tây Hồ, không vợ con, không ra làm quan, trồng mai, và nuôi hạc làm vui, coi như vợ con.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kỳ » Mai