Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
13 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/10/2008 20:15 bởi hongha83
Thôi Đạo Dung 崔道融 không rõ năm sinh năm mất, tự hiệu Đông Âu tản nhân 東甌散人, người Kinh Châu (nay là Giang Lăng, Hồ Bắc). Từng giữ chức Vĩnh Gia lệnh, Hữu bổ khuyết. Thời trẻ chu du các nơi Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hà Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến. Thơ ông phản ánh đời sống thực tế nông thôn, phần lớn là ngũ ngôn, thất ngôn tuyệt cú. Tác phẩm có "Đông Phù tập" 9 quyển, trong "Toàn Đường thi" biên thành một quyển hơn 70 bài.