Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 20:19

溪居即事

籬外誰家不系船,
春風吹入釣魚灣。
小童疑是有村客,
急向柴門去卻關。

 

Khê cư tức sự

Ly ngoại thuỳ gia bất hệ thuyền,
Xuân phong xuy nhập điếu ngư loan.
Tiểu đồng nghi thị hữu thôn khách,
Cấp hướng sài môn khứ khước quan.

 

Dịch nghĩa

Bên ngoài rào nhà ai đó không buộc thuyền
Gió xuân thổi con thuyền vào đầm câu
Tiểu đồng nghĩ rằng có khách ở quê lên
Vội vàng chạy ra mở cánh cửa phên

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Ai đó ngoài rào chẳng buộc thuyền
Đầm câu - cơn gió dắt thuyền lên
Tưởng lầm có khách quê thăm hỏi
Trẻ vội vàng ra mở cửa phên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Thuyền ai ngoài dậu quên neo,
Gió xuân thổi dạt trôi theo vào đầm.
Trẻ con ngỡ khách đến thăm,
Chạy ra mở vội gióng then cổng rào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bờ dậu không chằng thuyền của ai,
Gió xuân thổi dạt vũng câu ngoài,
Nhi đồng những tưởng người thôn đến,
Chạy gấp ra rào, mở cửa gai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thuyền ai chẳng buộc ngoài rào
Gió xuân thổi giạt, trôi vào đầm câu
Ngỡ rằng khách xóm viếng đây
Trẻ con vội chạy mở ngay cửa sài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngoài rào ai chẳng chịu buộc ghe,
Gió xuân giạt đến vụng câu nè!
Trẻ con lại ngỡ khách thôn viếng,
Vội vàng chạy ra mở cổng tre.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền nhà ai rào ngoài không buộc
Bị gió xuân thổi tuốt xóm câu
Tớ trai nào biết gì đâu
Nghĩ khách của chủ, mở mau cổng ngoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài rào ai đó thuyền không buộc
Gió thổi đầm câu dắt lối về
Trẻ tưởng khách quê vừa mới đến
Vội vàng ra cổng mở phên tre

Chưa có đánh giá nào
Trả lời