Ngồi nhàn ngắm mây đen, mưa lớn
Đang ào ào trút xuống núi xa
Bỗng nhiên mưa tới trên đầu
Nhìn ra triền núi, ráng đâu sáng ngời

tửu tận tình do tại