Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 00:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/06/2019 08:47

春閨首二

欲剪宜春字,
春寒入剪刀。
遼陽在何處,
莫望寄征袍。

 

Xuân khuê kỳ 2

Dục tiễn “nghi xuân” tự,
Xuân hàn nhập tiễn đao.
Liêu Dương tại hà xứ,
Mạc vọng ký chinh bào.

 

Dịch nghĩa

Muốn cắt chữ “nghi xuân”
Cái lạnh mùa xuân nhập vào lưỡi kéo
Liêu Dương là ở nơi nào?
Chớ mong gửi chiến bào


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

“Nghi xuân” thêu vạt áo
Xuân lạnh buốt vào dao
Không đến Liêu Dương được
Khôn mong gửi chiến bào


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chữ “nghi xuân” thêu may cắt xén
Khí xuân hàn len lén nhập dao
Liêu Dương chàng đóng nơi nào
Khó lòng mà gửi chiến bào cho anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

“Nghi xuân” toan cắt chữ
Kéo buốt lạnh làm sao
Đồn thú về đâu nhỉ
Khoan mong gửi áo bào


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Định thêu "xuân phúc lộc"
Kim buốt lạnh làm sao
Đồn ải xa mù mịt
Khó mong gởi chiến bào!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời