Cây cổ thụ gió xuân hoà nhập
Tưởng chừng như khí lực chậm rì
Rồi cây sẽ lụi tàn đi
Chính nhờ ý sống duy trì vạn năm

tửu tận tình do tại