22.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 3 bản dịch, 2 thảo luận
Từ khoá: hoa dâm bụt (6)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 16:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/12/2022 13:58

槿花

槿花不見夕,
一日一回新。
東風吹桃李,
須到明年春。

 

Cẩn hoa

Cẩn hoa bất kiến tịch,
Nhất nhật nhất hồi tân.
Đông phong xuy đào lý,
Tu đáo minh niên xuân.

 

Dịch nghĩa

Hoa dâm bụt không bao giờ thấy được trời tối,
Mỗi ngày lại một lần nở ra hoa mới.
Gió đông thổi hoa đào và hoa mận,
Phải chờ đến xuân năm sau mới nở lại.


Hoa dâm bụt sớm nở tối tàn, hôm sau lại nở hoa mới, nên câu đầu nói hoa này không bao giờ được nhìn thấy trời tối.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa buổi chiều dường như ngái ngủ
Sáng hôm sau lại mở thắm tươi
Gió xuân đào mận thổi rơi
Muốn hoa nở lại phải thời sang năm

tửu tận tình do tại
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa bụt, chiều chớ ngắm
Sáng sau hoa lại hồng
Gió xuân thổi đào lý
Năm tới mới đơm bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ply

Dâm bụt chiều khép mình ngái ngủ
Sáng hôm sau bung cánh thắm tươi
Gió xuân đào mận thổi rơi
Muốn xem hoa nở phải thời sang năm

[mượn / edit lại bản dịch của bác Nguyễn Minh 😂]

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nghĩa 2 câu đầu

槿花不見夕,
一日一回新。
Cẩn hoa bất kiến tịch,
Nhất nhật nhất hồi tân.
= Bông cẩn không thấy được lúc chiều tối, mỗi ngày gặp lại nhìn thấy mới.
Bông cẩn, tức bông dâm bụt, đến chiều lại héo tàn, nên nói “不見夕” bất kiến tịch. Hôm sau thấy là hoa mới nở, nên nói “回新”
Bản dịch thơ của Nguyễn Minh nói đúng ý này.
------
Tham khảo baike.baidu.hk:
槿(jǐn):即木槿花。開花時間較短,一般朝開暮落。
Cẩn: tức mộc cẩn hoa, khai hoa thời gian giảo đoản, nhất ban triêu khai mộ lạc
= Cẩn, tức hoa mộc cẩn, thời gian nở hoa khá ngắn, sáng nở chiều tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Tối trời chẳng gặp được hoa
Dâm bụt hoa mới nở ra mỗi ngày
Mận đào gió thổi cành lay
Nhưng chỉ nở lại xuân này sang năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời