宮槿花

穠英蓓蕾玉墀邊,
長立紆朱侍御前。
素質無香誰與妒,
紅顏不婿更堪憐。
春花謝盡單成佛,
色相移來本自禪。
不是四時誇貴顯,
丹心照向日中天。

 

Cung cận hoa

Nùng anh bội lỗi ngọc trì biên,
Trường đắc vu chu thị ngự tiền.
Tố chất vô hương thuỳ dữ đố,
Hồng nhan bất mị cánh kham liên.
Xuân hoa tạ tận đan thành Phật,
Sắc tướng di lai bản tự thiền.
Bất thị tứ thời khoa quý hiển,
Đan tâm chiếu hướng nhật trung thiên.

 

Dịch nghĩa

Hoa, nụ xum xuê nở bên thềm ngọc
Kết thành màu đỏ chầu trước ngự tiền
Bản chất không hương ai mà ghen ghét
Má hồng ở vậy lại càng đáng thương
Hoa xuân tàn hết, riêng mình thành Bụt
Sắc tướng đưa tới, vốn tự cõi thiền
Không phải bốn mùa đều khoe hiển quý
Lòng son rọi về vầng nhật giữa trời


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 373

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Như

Bệ rồng hoa chúm chím kia,
Được mang sắc đỏ đứng kề quân vương.
Chẳng ai ghen, bởi thua hương,
Má hồng chân chất càng thương mặn nồng.
Hoa xuân rụng hết, mình không,
Sắc hương vốn sẵn từ trong cảnh chùa,
Bốn mùa hoa dám đem phô,
Lòng son có mặt trời trưa tỏ rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Đình Nguyên

Um tùm bệ ngọc hoa cùng nụ
Đỏ rực chầu quanh chốn Ngự tiền
Bản chất không hương, ai ghét nhỉ?
Hồng nhan ở vậy, đáng thương thêm!
Hoa xuân tàn hết, riêng thành Bụt
Hình dáng gây nên tự cõi thiền
Chẳng phải bốn mùa khoe hiển quý
Soi theo vầng nhật một lòng son


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời