Như chiếc lồng đèn
Một màu đỏ thắm
Xóm em nhiều lắm
Nhà ai cũng trồng

Dù hạ hay đông
Hoa thường vẫn nở
Đường làng rực rỡ
Bờ giậu thêm xinh

Lắc lư trên cành
Hoa khoe áo đỏ
Dịu dàng trước gió
Hoa múa hoa cười

Đẹp lắm hoa ơi!
Nở nhiều thêm nhé!