07/02/2023 00:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cẩn hoa
槿花

Tác giả: Thôi Đạo Dung - 崔道融

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/05/2014 16:26

 

Nguyên tác

槿花不見夕,
一日一回新。
東風吹桃李,
須到明年春。

Phiên âm

Cẩn hoa bất kiến tịch,
Nhất nhật nhất hồi tân.
Đông phong xuy đào lý,
Tu đáo minh niên xuân.

Dịch nghĩa

Hoa dâm bụt không bao giờ thấy được trời tối,
Mỗi ngày lại một lần nở ra hoa mới.
Gió đông thổi hoa đào và hoa mận,
Phải chờ đến xuân năm sau mới nở lại.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa buổi chiều dường như ngái ngủ
Sáng hôm sau lại mở thắm tươi
Gió xuân đào mận thổi rơi
Muốn hoa nở lại phải thời sang năm
Hoa dâm bụt sớm nở tối tàn, hôm sau lại nở hoa mới, nên câu đầu nói hoa này không bao giờ được nhìn thấy trời tối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đạo Dung » Cẩn hoa