09/08/2020 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cẩn hoa
槿花

Tác giả: Thôi Đạo Dung - 崔道融

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 16:26

 

Nguyên tác

槿花不見夕,
一日一回新。
東風吹桃李,
須到明年春。

Phiên âm

Cẩn hoa bất kiến tịch,
Nhất nhật nhất hồi tân.
Đông phong xuy đào lý,
Tu đáo minh niên xuân.

Dịch nghĩa

Chớ xem hoa dâm bụt vào buổi chiều,
Hoa mở lại tươi thắm mỗi ngày mới.
Gió đông thổi hoa đào và hoa mận,
Phải đến xuân năm sau mới nở lại.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa buổi chiều dường như ngái ngủ
Sáng hôm sau lại mở thắm tươi
Gió xuân đào mận thổi rơi
Muốn hoa nở lại phải thời sang năm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đạo Dung » Cẩn hoa