讀杜紫薇集

紫薇才調復知兵,
長覺風雷筆下生。
還有枉拋心力處,
多於五柳賦閑情。

 

Độc Đỗ tử vi tập

Tử vi tài điệu phục tri binh,
Trường giác phong lôi bút hạ sinh.
Hoàn hữu uổng phao tâm lực xứ,
Đa ư Ngũ Liễu phú nhàn tình.

 

Dịch nghĩa

Quan tử vi ngoài tài thơ văn, còn giỏi về binh pháp,
Viết nhiều sách binh thư, ngòi bút như tạo ra giông gió.
Nhưng ông cũng uổng phí nhiều tâm sức,
Khi viết nhiều thơ an nhàn kiểu ông Ngũ Liễu.


Đỗ tử vi tức Đỗ Mục thời Vãn Đường, làm quan tới chức trung thư xá nhân rồi mất. Sau này chức trung thư được đổi thành tử vi, nên Đỗ Mục được người đời sau kêu là Đỗ tử vi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan tử vi văn hay võ giỏi
Ngòi bút ông như gió như giông
Tiếc ông phí sức hao tâm
Giống ông Ngũ Liễu thơ nhằm nhàn cư

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Thơ văn, binh pháp tinh anh
Tử vi ngòi bút tạo thành bão giông
Nhưng mà tâm sức uổng công
Viết thơ kiểu Ngũ Liễu ông an nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời