Quan tử vi văn hay võ giỏi
Ngòi bút ông như gió như giông
Tiếc ông phí sức hao tâm
Giống ông Ngũ Liễu thơ nhằm nhàn cư

tửu tận tình do tại