杜司勛

高樓風雨感斯文,
短翼差池不及群。
刻意傷春與傷別,
人間惟有杜司勛。

 

Đỗ tư huân

Cao lâu phong vũ cảm tư văn,
Đoản dực sai trì bất cập quần.
Khắc ý thương xuân dữ thương biệt,
Nhân gian duy hữu Đỗ tư huân.

 

Dịch nghĩa

Ngưỡng mộ thơ ông như toà lầu cao trong mưa gió,
Tôi cánh ngắn không bằng nên không bay lên làm bầu bạn được.
Gọt giũa ý để thương cảm cảnh xuân và sầu ly biệt,
Trong cõi người này chỉ có quan tư huân họ Đỗ.


Đỗ tư huân tức Đỗ Mục (803-853), có lúc giữ chức tư huân viên ngoại lang. Lý Thương Ẩn kém ông 10 tuổi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông như cánh chim bằng cao cả
Tôi cánh hèn nên chả kịp ông
Thương ly biệt, tả xuân hồng
Quan tư huân Đỗ quả không ai bằng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thơ ông cao gác gió mưa rơi
Cánh ngắn hồ nông đâu sánh chơi
Sầu biệt thương xuân gom góp ý
Chỉ Tư huân Đỗ có trên đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu đài mưa gió cảm thơ ông,
Cánh ngắn không bằng ngại bạn lòng.
Gọt ý thương xuân sầu cách biệt,
Cõi người ngoài Đỗ có ai không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lầu cao mưa gió cảm văn này
Cánh ngắn khác ao chẳng kịp bầy
Giũa ý thương xuân buồn tiếc biệt
Thế gian Đỗ Phủ chỉ ông thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời