讀杜牧之詩

風流不減晉諸賢,
湧出胸中萬斛泉。
吟到秦淮商女句,
令人憶殺杜樊川。

 

Độc Đỗ Mục chi thi

Phong lưu bất giảm Tấn chư hiền,
Dũng xuất hung trung vạn hộc tuyền.
Ngâm đáo Tần Hoài thương nữ cú,
Lệnh nhân ức sát Đỗ Phàn Xuyên.


Đỗ Mục 杜牧 (803 - khoảng 852) tự Mục Chi 牧之, hiệu Phàn Xuyên cư sĩ 樊川居士, thi nhân, tản văn gia đời Đường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Phong lưu giống người hiền đời Tấn,
Suối văn chương đầy ắp trong lòng.
Ngâm đến câu Tần Hoài gái cũ,
Khiến người đời nhớ chết Đỗ Công.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phong lưu chẳng kém Tấn chư hiền,
Đầy ắp suối lòng văn xuất liền.
Ngâm đến Tần Hoài con hát cũ,
Khiến người nhớ chết Đỗ Phàn Xuyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời