Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2021 09:04

征人婦其一

候蟲唧唧話人愁,
鎮日思君懶下樓。
鴻鴈不來邊信隔,
時憑乾鵲噪簷頭。

 

Chinh nhân phụ kỳ 1

Hậu trùng tức tức thoại nhân sầu,
Trấn nhật tư quân lãn há lâu.
Hồng nhạn bất lai biên tín cách,
Thời bằng can thước táo diêm đầu.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trùng than van khiến người sầu nản,
Lười xuống sân ngày tháng nhớ vùi.
Vắng tin chàng nhạn hồng không đến,
Mong đầu hiên thước báo tin vui.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Than van trùng khiến người sầu,
Lười xuống tháng ngày nhớ dưới lầu.
Hồng nhạn vắng tin chàng ải cách,
Tin vui thước báo tiếng hiên đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời