Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2021 08:58

孤山問梅

每到山邊與水邊,
有梅花處憶逋仙。
湖光清淺黄昏月,
招得先生在眼前。

 

Cô Sơn vấn mai

Mỗi đáo sơn biên dữ thuỷ biên,
Hữu mai hoa xứ ức Bô tiên.
Hồ quang thanh thiển hoàng hôn nguyệt,
Chiêu đắc tiên sinh tại nhãn tiền.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Những khi đến bến sông ven núi,
Có hoa mai nhớ đến tiên Bô.
Trăng hoàng hôn nước hồ trong sáng,
Khấn tiên sinh thấy hiện trở về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi lúc đến bên non bờ nước,
Có hoa mai nhớ xứ Bô tiên.
Hồ thanh trong sáng trăng chiều tối,
Khấn thấy tiên sinh trước mắt liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời