14/08/2022 20:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô Sơn vấn mai
孤山問梅

Tác giả: Hồ Trọng Cung - 胡仲弓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2021 08:58

 

Nguyên tác

每到山邊與水邊,
有梅花處憶逋仙。
湖光清淺黄昏月,
招得先生在眼前。

Phiên âm

Mỗi đáo sơn biên dữ thuỷ biên,
Hữu mai hoa xứ ức Bô tiên[1].
Hồ quang thanh thiển hoàng hôn nguyệt,
Chiêu đắc tiên sinh tại nhãn tiền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Những khi đến bến sông ven núi,
Có hoa mai nhớ đến tiên Bô.
Trăng hoàng hôn nước hồ trong sáng,
Khấn tiên sinh thấy hiện trở về.
[1] Tiên Lâm Bô 林逋 (967-1028) tự Quân Phục 君復, người sau gọi là Hoà Tĩnh tiên sinh 和靖先生, Lâm Hoà Tĩnh 林和靖, thi nhân đời Bắc Tống, suốt đời không làm quan, ở ẩn tại Cô Sơn 孤山, Tây Hồ 西湖, coi hoa mai như vợ, chim hạc như con.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Trọng Cung » Cô Sơn vấn mai