Tìm bờ cho thuyền ghé lại,
Trăng sáng nên còn hứng thừa.
Ở đâu người đánh đàn sắt,
Đàn tranh hoà hợp đáp thưa.
Âm thanh theo làn sóng chảy,
Gió buồn rung đẩy điệu xưa.
Tay đàn cầu tìm không thấy,
Song thêu tiếng ngọt ngào đưa.

tửu tận tình do tại