24/09/2021 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh nhân phụ kỳ 1
征人婦其一

Tác giả: Hồ Trọng Cung - 胡仲弓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2021 09:04

 

Nguyên tác

候蟲唧唧話人愁,
鎮日思君懶下樓。
鴻鴈不來邊信隔,
時憑乾鵲噪簷頭。

Phiên âm

Hậu trùng tức tức thoại nhân sầu,
Trấn nhật[1] tư quân lãn há lâu.
Hồng nhạn bất lai biên tín cách,
Thời bằng can thước táo diêm đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trùng than van khiến người sầu nản,
Lười xuống sân ngày tháng nhớ vùi.
Vắng tin chàng nhạn hồng không đến,
Mong đầu hiên thước báo tin vui.
[1] Suốt ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Trọng Cung » Chinh nhân phụ kỳ 1