14/08/2022 07:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Đỗ tử vi tập
讀杜紫薇集

Tác giả: Thôi Đạo Dung - 崔道融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 17:04

 

Nguyên tác

紫薇才調復知兵,
長覺風雷筆下生。
還有枉拋心力處,
多於五柳賦閑情。

Phiên âm

Tử vi tài điệu phục tri binh,
Trường giác phong lôi bút hạ sinh.
Hoàn hữu uổng phao tâm lực xứ,
Đa ư Ngũ Liễu[1] phú nhàn tình.

Dịch nghĩa

Quan tử vi ngoài tài thơ văn, còn giỏi về binh pháp,
Viết nhiều sách binh thư, ngòi bút như tạo ra giông gió.
Nhưng ông cũng uổng phí nhiều tâm sức,
Khi viết nhiều thơ an nhàn kiểu ông Ngũ Liễu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan tử vi văn hay võ giỏi
Ngòi bút ông như gió như giông
Tiếc ông phí sức hao tâm
Giống ông Ngũ Liễu thơ nhằm nhàn cư
Đỗ tử vi tức Đỗ Mục thời Vãn Đường, làm quan tới chức trung thư xá nhân rồi mất. Sau này chức trung thư được đổi thành tử vi, nên Đỗ Mục được người đời sau kêu là Đỗ tử vi.

[1] Chỉ Đào Tiềm đời Tấn, có tài nhưng vui đời ẩn dật. Trong sân nhà, ông trồng năm cây liễu, tự hiệu là Ngũ liễu tiên sinh, làm bài "Nhàn tình phú" nổi tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đạo Dung » Độc Đỗ tử vi tập