Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Phụng Hà vào 31/10/2011 08:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/10/2011 09:25

田上

雨足高田白,
披蓑半夜耕。
人牛力俱盡,
東方殊未明。

 

Điền thượng

Vũ túc cao điền bạch,
Phi thoa bán dạ canh.
Nhân ngưu lực câu tận,
Đông phương thù vị minh.

 

Dịch nghĩa

Vì mưa đủ nên ruộng cao sũng nước,
Khoác áo tơi ra cày ruộng lúc nửa đêm.
Người và trâu mệt hết cả sức rồi,
Mà phía đông mặt trời vẫn chưa mọc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đủ mưa nước bạc khắp đồng trên,
Khoác áo tơi cày lúc nửa đêm.
Người kiệt sức rồi trâu thấm mệt,
Phương đông chửa thấy mặt trời lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đồng trên mưa đủ nước tràn
Nửa đêm cày ruộng vai quàng áo tơi
Người cùng trâu kiệt sức rồi
Phương đông chửa thấy mặt trời nhô lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa rơi đủ ruộng cao sũng nước
Khoác áo tơi cày lúc nửa đêm
Người, trâu hết sức mình rêm
Phương đông vẫn chửa ló lên mặt trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa nhiều đồng sũng nước
Khoát áo cày nửa đêm
Người, trâu cùng tận sức
Phương đông trời chưa lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời